Ten dział będzie rozwijał się i zmieniał najczęściej (mam nadzieję)
Chciałbym zamieszczać w nim materiały będące pomocą dla uczniów w nauce trudnego przedmiotu jakim jest fizyka.


TESTY,  SPRAWDZIANY,  KARTKÓWKI

 

 

UWAGA!!! Klasy III pod niżej podanym linkiem umieściłem testy z różnych działów fizyki, testy te mogą powtarzać się z testami zamieszczonymi w kategorii niżej. Zapraszam osoby chętne do ich rozwiązania przed egzaminem gimnazjalnym. W razie pytań lub niemożliwości znalezienia prawidłowej odpowiedzi można się ze mną skontaktować pisząc na maila dariuszkruk@poczta.onet.pl - rozwiązanie tych testów nie załatwia oczywiście powtórzenia materiału fizyki z klas I - III, które to powtórzenie (jako odpowiedzialni uczniowie) i tak już robicie od kilku miesięcy (mam nadzieję).

Zbiór testów (archiwum samorozpakowujące, należy wgrać do osobnego Folderu i uruchomić plik EXE) - pobierz

 

 

Dla klas II sprawdzian z dynamiki, pracy, mocy i energii - pobierz

Lwiątko_kl_1_2 - materiały/testy dla uczniów klas I i II którzy zgłosili się do konkursu Lwiątko 2012

Lwiątko_kl_3 - materiały/testy dla uczniów klas III którzy zgłosili się do konkursu Lwiątko 2012

Sprawdzian z optyki - zwierciadła. - jeden ze sprawdzianów dla działu optyka.

Test wykresy - test wyboru i nie tylko ćwiczący umiejętność czytania wykresów i interpretacji tego co przedstawiają.

Magnetyzm - pytania testowe z działu magnetyzm.

Praca, moc, energia - test powtórzeniowy dla klas III,

Prąd elektryczny - test powtórzeniowy dla klas III,

Test powtórzeniowy dla klas III (mix) - pobierz

Ruch jednostajnie przyspieszony - kartkówka - pobierz

Materiały na Konkurs pożarniczy: Pobierz
 

POMOCNA DŁOŃ - pamiętaj nauczyciel się za Ciebie tego nie nauczy.


Przykładowy test z hydrostatyki dla klas I - pobierz

Materiały na kartkówkę  poprawkową z ciśnienia dla klasy I - pobierz i rozwiąż.

Ściąga z wzorów - dla klas I-III - uwaga ściąga nie wystarcza do zrozumienia problemów fizyki, to tylko pamięciówka do egzaminu gimnazjalnego.

Jednostki Układu SI - opis podstawowych i niektórych pochodnych jednostek wielkości fizycznych, przedrostki stosowane przed jednostkami układu SI, przykładowe zamiany na wartości wyrażane w jednostkach podstawowych.

Trzy stany skupienia materii - opis podstawowych właściwości substancji w trzech stanach skupienia, przemiany fazowe.

Zjawisko topnienia lodu - opis graficzny zjawiska topnienia dla substancji lód, wykres wraz z opisem cech zjawiska.

Programy do fizyki - adres internetowy do zestawu programów z fizyki dla uczniów gimnazjum i LO.

Opór elektryczny - arkusz kalkulacyjny do obliczania oporu elektrycznego przewodnika o określonych parametrach

Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny - arkusz kalkulacyjny prezentujący graficznie: prędkość, przyspieszenie i drogę w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym. (Uwaga wersja z poprawionymi opisami wykresów).

Tabela kosztów energii elektrycznej - arkusz obliczający koszt używania popularnych urządzeń zasilanych energią elektryczną

Zaćmienie Księżyca a fazy Księżyca - próba wyjaśnienia dwóch zjawisk fizycznych mylonych ze sobą w sposób nieświadomy.